Thị xã Ayun Pa hội nghị sơ kết công tác quản lý, giáo dục đối tượng fulro tại cộng đồng năm 2022

Cập nhật 27/10/2022, 09:10:27

UBND thị xã Ayun Pa vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 153, quyết định 44 của UBND tỉnh Gia Lai về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ trong năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững, tuy nhiên vẫn còn nổi cộm một số vấn đề cần theo dõi, quan tâm. Trong năm, thị xã đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho  27 lượt cán bộ, người có uy tín. Hiện số đối tượng trong diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng giảm từ 11 đối tượng vào năm 2021 xuống còn 8 đối tượng. Thông qua quản lý, giáo dục, phần lớn các đối tượng đã có những tiến bộ rõ rệt, nhận thức rõ FULRO, “ TIN LÀNH ĐÊ GA” là vi phạm pháp luật nên đã từ bỏ hoạt động, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình./.

 CTV Bích Hương – Nguyễn Sang (TX Ayun Pa)


Lượt xem: 2

Trả lời