Thị xã Ayun Pa đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 24/6/2022, 15:06:08

Sau hơn 4 năm triển khai Đề án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của 9 tổ dân phố thuộc 4 phường trên địa bàn thị xã Ayun Pa (giai đoạn 2018-2022), diện mạo các tổ dân phố đang từng ngày khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Cánh đồng Cây Gạo rộng 120ha hiện là nơi sản xuất lúa nước của bà con đồng bào dân tộc thiểu số 3 phường: Đoàn Kết, Sông Bờ, Hòa Bình thuộc thị xã Ayun Pa. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu, năm 2020, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, thị xã Ayun Pa đã đầu tư kinh phí 810 triệu đồng để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng kiên cố dài 623m, đấu nối vào hệ thống kênh chính đưa nước từ công trình thủy lợi Ayun Hạ về cánh đồng. Có nguồn nước ổn định, việc sản xuất lúa nước của bà con thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Ông Ksor Hy – Tổ dân phố 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: “Có kênh mương đây thì giờ đầy đủ nước, dân phấn khởi lắm, giờ không thừa gì hết”.

Sau hơn 4 năm triển khai đề ra, thị xã Ayun Pa đã huy động hơn 28,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa và vốn vay ngân hàng để thực hiện. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của người dân, đến thời điểm này, diện mạo của 9 tổ dân phố thuộc 4 phường tại thị xã Ayun Pa có nhiều khởi sắc. Ngoài phần lớn các tuyến đường nội buôn, đường nội đồng hiện đã được bê tông hóa giúp cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân được thuận lợi; đến nay, 100% hộ dân đã được sử dụng nước sạch, số hộ nghèo giảm xuống còn 72 hộ, chiếm 4,91%.

Ông Trần Ngọc Anh – Chủ tịch UBND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Được sự quan tâm của cấp trên, sự tự lực của địa phương và sự chung tay của cộng đồng thì đời sống người dân đang từng ngày một cải thiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường”.

Ông Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Đến nay giai đoạn cũng gần kết thúc thì chúng tôi cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề án đề ra. Tới đây còn một số hạng mục như là đường nội đồng, kênh mương thì chúng tôi cũng đã bố trí trong vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024”.

Diện mạo tại các tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số đang từng ngày khởi sắc và đời sống bà con không ngừng được nâng lên; có được kết quả ấy chính là nhờ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương củng cố, nâng cao các tiêu chí khi đã về đích xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 14

Trả lời