Thị ủy Ayun Pa sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cập nhật 16/5/2018, 09:05:34

Thị ủy Ayun Pa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức cho 44 tổ chức cơ sở đảng đăng ký vào Sổ quyết tâm của Đảng bộ thị xã, cấp phát sổ kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM cho cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ được quy hoạch trong diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Đồng thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương./.

Bích Hương-Nguyễn Sang 


Lượt xem: 25

Trả lời