Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cà phê vùng Tây Nguyên có diện tích 19.700 ha phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

Cập nhật 13/9/2022, 16:09:10

Theo Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 được Bộ NN & PTNT xây dựng và ban hành. Khu vực Tây Nguyên được lựa chọn là 1 trong 5 vùng sản xuất nguyên liệu sản phẩm nông, lâm nghiệp quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ.

Mục tiêu của Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025, trong giai đoạn 2022 – 2023, vùng nguyên liệu cà phê của khu vực Tây Nguyên được quy hoạch có diện tích 19.700ha. Đồng thời, đến giai đoạn 2024 – 2025 sẽ hình thành được một Trung tâm logistic chuỗi cà phê tại tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch thực hiện Đề án, các tỉnh Tây Nguyên sẽ hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Giảm chi phí đầu vào sản xuất từ 5-10%; giảm tổn thất sau thu hoạch 5-10% số nguyên liệu và tăng giá trị từ 10-20%. Qua đó, tăng thu nhập 5-10% cho thành viên HTX và người nông dân. Đề án cũng đề ra các mục tiêu quan trọng khác như: Tăng cường năng lực cho HTX nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu; thí điểm hình thành các tổ khuyến nông cộng đồng; áp dụng phần mềm quản lý sản xuất vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao; số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, thí điểm thực hiện chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất cho HTX, thành viên HTX; chính sách bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ liên kết.

 Ngọc Hà, R’Piên

 


Lượt xem: 6

Trả lời