Thành phố Pleiku: Tổng kết Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2019  

Cập nhật 14/8/2019, 14:08:08

Hội Nông dân thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2019.

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2019, hằng năm thành phố Pleiku có trên 70% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập bình quân từ các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đạt từ 100 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình: trồng hoa lan, chăn nuôi heo nái sinh sản, gà giống, gà thịt… Trong thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững theo chiều sâu cả về số lượng và chất lượng, hình thành các hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá có sức cạnh tranh cao trên thị trường./.

 Khánh Phượng – Bá Bính (Đài Pleiku)


Lượt xem: 12

Trả lời