Thành phố Pleiku gặp mặt và biểu dương các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Cập nhật 18/9/2020, 15:09:12

Ngày 17/9, Thành phố Pleiku tổ chức hội nghị gặp mặt và biểu dương các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

Kế thừa truyền thống và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các vị già làng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, hòa giải được nhiều vụ tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với chính quyền trong triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Mặt trận thành phố các đoàn thể địa phương tuyên truyền các cuộc vận động như “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh” “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được 1.396 buổi với 25.141 lượt người tham gia.

Nhân dịp này, thành phố Pleiku đã tặng Giấy khen cho 15 vị già làng người có uy tín đã có thành tích xuất sắc tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động giai đoạn 2019-2020. Mặt trận thành phố tặng 52 suất quà cho các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

CTV Tường Vân-Văn Thạch (Tp.Pleiku)


Lượt xem: 18

Trả lời