Thanh niên Gia Lai tích cực góp sức bảo vệ môi trường

Cập nhật 24/6/2022, 14:06:50

Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những cách làm hay, mô hình sáng tạo để bảo vệ môi trường. Thông qua đó, nhận thức của thanh-thiếu niên và người dân được nâng lên, hành vi, thói quen thay đổi theo hướng tích cực.  

“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động ý nghĩa được tổ chức Đoàn các cấp triển khai hàng năm nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã thu gom, xử lý “điểm đen” rác thải, vệ sinh hơn 12 km đường giao thông nông thôn; phân loại 10 tấn rác thải các loại; tặng 1 mô hình “Ngôi nhà 200 đồng- thu gom rác thải”; xây dựng mới 5 tuyến đường thanh niên tự quản, trồng hơn 1.500 cây xanh… tại nhiều khu vực. Bên cạnh đó, tuoior trẻ tỉnh Gia lai còn tích cực tham gia phong trào “Triệu cây xanh- Vì một Việt Nam xanh”, “Thử thách để thay đổi” và “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”… đã tạo nên làn sóng tích cực trong các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh. Mỗi công trình, phần việc đều linh hoạt thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, vừa góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp vừa tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường./.

Nhâm Dung, Duy Linh


Lượt xem: 6

Trả lời