Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Cập nhật 14/9/2018, 08:09:13

Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển giáo dục – đào tạo nhằm tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Năm học 2018 – 2019 ngành GD&ĐT Gia Lai tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh quán triệt tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc quy tắc ứng xử theo đúng tinh thần Chỉ thị 1737 ngày 7/5/2018 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn ở bậc phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh,…Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nhà vệ sinh trong trường học, từng bước xây dựng trường học đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp, an toàn theo chuẩn Quốc gia./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 21

Trả lời