Tập huấn phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cập nhật 31/3/2023, 11:03:21

Triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sáng 31/3, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương Mại, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tập huấn Phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nổi bật, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có nhiều nỗ lực, dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn gặp nhiều khó khăn. Do đó, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung: Tổng quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; những thành tựu, hạn chế, thách thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các giải pháp tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam…

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phố biến các kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính; đảm bảo thị trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế – xã hội phát triển bền vững./.

Lê Thư – Mạnh Hà


Lượt xem: 1

Trả lời