Tập huấn kiến thức về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 09/11/2023, 10:11:49

Sáng nay (9/11), Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức tập huấn kiến thức về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước,các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 cụm công nghiệp được thành lập và quy hoạch chi tiết với diện tích trên 466,5 ha. Các cụm công nghiệp đã thu hút 72 dự án đầu tư, trong đó có 54 dự án đang đầu tư và đi vào hoạt động. Việc các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc quản lý, đầu tư và phát triển cụm công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của nhà nước về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thông qua lớp tập huấn đã giúp các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn nắm bắt thông tin, kiến thức và các quy định của Trung ương, địa phương về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp như: Công tácđiều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp vào phương án phát triển cụm công nghiệp; công tác xét chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, quyết định chủ trương đầu tư và thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lập hồ sơ thiết kế chi tiết, hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường…

Lê Thư – R’Piên

 


Lượt xem:

Trả lời