Tập huấn công tác bảo vệ trẻ em.

Cập nhật 14/1/2014, 15:01:07

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa phối hợp với Văn phòng Unicef tại Việt Nam, UBND huyện Kbang, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xã hội và bảo vệ trẻ em. Đây là công tác thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em, với sự tham gia của 2 xã Krong, Lơ Ku và một số ban ngành liên quan.

 

Hội nghị tập huấn công tác xã hội và bảo vệ trẻ em tại huyện Kbang.

 

Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về khái niệm bảo vệ trẻ em, các hình thức ngược đãi trẻ em; được giới thiệu về hệ thống bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; vai trò và nhiệm vụ của Ban Bảo vệ trẻ em các cấp; hướng dẫn quản lý trường hợp trẻ em bị ngược đãi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

 

Tại đây, các ngành liên quan còn thảo luận về thực trạng và những việc đã làm trong thời gian qua đối với công tác bảo vệ trẻ em; được hướng dẫn về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục theo hướng dẫn và các mẫu thu thập thông tin và báo cáo liên quan đến công tác này. Qua đây nhằm nâng cao kiến thức và tăng cường sự hợp tác của các ngành trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện./.

Hồng Hạnh (Đài TT-TH Kbang)


Lượt xem: 80

Trả lời