Tập huấn các văn bản qui phạm pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh

Cập nhật 12/8/2014, 15:08:03

Sáng ngày 12/8, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong nước để tập huấn các văn bản qui phạm pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có ông Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh.

 

Tập huấn các văn bản qui phạm pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh.

 

Kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và kỹ năng quân sự. Giáo dục quốc phòng và an ninh là bộ phận trong giáo dục quốc dân, là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay nên việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những kiến thức về quốc phòng an ninh có ý nghĩa rất quan trọng. Với ý nghĩa đó, hội nghị tập huấn lần này đã phổ biến các nội dung về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư qui định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong các cơ sở dạy nghề; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng an ninh, công tác tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân…

 

Hội nghị tập huấn lần này nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh để triển khai đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Hà Đức-Xuân Huy


Lượt xem: 54

Trả lời