Tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp.

Cập nhật 27/5/2014, 10:05:49

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Iapa đã phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng và chính quyền các xã có rừng trên địa bàn tăng cường triển khai nhiều biện pháp nên đã ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, nhất là lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác này gặp rất nhiều khó khăn.

Trong những khu vực sản xuất của nhiều hộ dân ở xã Chư Mố huyện Iapa. Vào những năm trước đây, trong quá trình sản xuất, lợi dụng việc gần rừng, một số hộ đã lén lút chặt phá rừng, cơi nới rẫy để sản xuất. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm huyện IaPa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ ChưMố cử cán bộ, nhân viên tăng cường công tác bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng nên đến nay các hộ này chấp hành nghiêm túc các qui định về quản lý, bảo vệ rừng.

 

Trò chuyện với ông Nay Xunh- làng MaLim, xã ChưMố, huyện Iapa, chúng tôi được ông Xunh cho biết:“Trước đây, do thiếu đất sản xuất nên gia đình mình có lấn chiếm một ít diện tích rừng để lấy đất sản xuất. Được cán bộ Kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên gia đình mình cũng như bà con không phá rừng để làm nương rẫy nữa, chỉ sản xuất trên rẫy cũ thôi.

                                                                                   

Toàn huyện Iapa hiện có hơn 62.000ha đất lâm nghiệp, trong đó có 59.000ha rừng, giao cho 6 xã và 2 đơn vị là Ban quản lý rừng phòng hộ ChưMố và Ban quản lý rừng phòng hộ Ayunpa quản lý. Trước thực trạng nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn sống theo kiểu du canh du cư, có thói quen phá rừng làm nương rẫy, ngoài đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm huyện Iapa phối hợp với các Ban quản lý rừng cùng các ngành chức năng và chính quyền các xã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như liên tục tổ chức chốt chặn để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, đưa ra kiểm điểm trước cộng đồng các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời liên tục bám nắm địa bàn để ngăn chặn các trường hợp cơi nới rẫy trên đất lâm nghiệp nên các vụ xâm hại đến rừng đã giảm đáng kể, đặc biệt từ đầu năm đến nay không để xảy ra vụ phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn.

 

Qua trao đổi chúng tôi được ông Hoàng Văn Tình- Cán bộ kiểm lâm huyện Iapa cho hay: Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện Iapa và lãnh đạo đơn vị, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các ban quản lý rừng thường xuyên bám nắm địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là các vụ phá rừng làm rẫy trái phép. Đến nay tình hình có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ phá rừng đã giảm đáng kể.

 

Gặp gỡ ông Ksor Jú- Chủ tịch UBND xã ChưMố, huyện Iapa, ông tâm sự: Xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 4 đợt mời các hộ phá rừng để làm việc và thống kê diện tích rừng bị phá, tổ chức các hộ ký cam kết không tiếp tục phá rừng làm nương rẫy….

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhất là quản lý đất lâm nghiệp ở huyện Iapa cũng như ở nhiều địa phương khác đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Nhất là nhiều diện tích rừng trên địa bàn nằm gần khu sản xuất của người dân, trong khi đó nạn du canh du cư vẫn còn và nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn thói quen chặt phá rừng làm nương rẫy.

 

Ông Nguyễn Xuân Quý- Trạm trưởng Trạm quản lý rừng Chư Mố- Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố cho biết: Chúng tôi đã tăng cường nhiều biện pháp nhưng cái khó là lực lượng quá mỏng trong khí đó diện tích quản lý thì nhiều, công cụ thì không có. Đặc biệt nhiều hộ thiếu đất sản xuất và có thói quen chặt phá rừng làm nương rẫy rồi nạn đói nghèo nên tạo những áp lực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng…     

                                                                                

Những khó khăn và bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ rừng hiện nay ở nhiều địa phương trong nước cần phải được tháo gỡ kịp thời bằng những cơ chế và chính sách phù hợp. Có như vậy việc triển khai công tác này mới thực sự mang lại kết quả cao./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 56

Trả lời