Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh gas

Cập nhật 14/2/2018, 22:02:00

Thực hiện văn bản số 01 năm 2018 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh gas; BCĐ 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thành viên BCĐ 389 tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn, lĩnh vực ngành phụ trách chủ động phối hợp với chính quyền địa phương:

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi chiết nạp gas lậu, gas giả, kém chất lượng; chiếm giữ trái phép vỏ bình gas của nhau; cắt tai, mài vỏ, sơn sửa lại nhãn mác, thương hiệu; chiếm đoạt, hủy bỏ vỏ bình gây thiệt hại kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh, có nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài, các phương tiện thông tin truyền thông tăng cường tin, bài phản ánh tác hại của gas giả, kém chất lượng; qua đó phát động toàn dân không bao che, tiếp tay và tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật./.

Mỹ Tiến, Thanh Sáng


Lượt xem: 26

Trả lời