Tập huấn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật 21/7/2018, 17:07:32

Sở Tư pháp vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 200 cán bộ làm công tác pháp chế, công tác văn bản và cán bộ tư pháp-hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, Báo cáo viên của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp đã trình bày 2 chuyên đề về: Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các Báo cáo viên và học viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói riêng, từ đó thực hiện tốt kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đang được triển khai trên toàn quốc trong năm 2018 này./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 17

Trả lời