Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, niên đại: 800.000 năm cách ngày nay được công nhận bảo vật quốc gia

Cập nhật 31/1/2023, 07:01:45

Ngày 30/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 41/QĐ-TTg về viêc công nhận bảo vật quốc gia ( đợt 1), với 27 hiện vật, nhóm hiện vật; trong đó tỉnh Gia Lai có sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, niên đại: 800.000 năm cách ngày nay lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai được xếp vị trí đầu tiên trong danh sách công nhận bảo vật quốc gia đợt này. Đây là niềm vinh dự lớn của tỉnh Gia Lai, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ, quản lý và quảng bá giá trị của của hiện vật đến với Nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay tỉnh Gia Lai có 02 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, trong đó bảo vật Phù điêu Phật Champa Tây Nguyên ( niên đại: Thế kỷ VI-VII) được công nhận bảo vật quốc gia tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, ngày 25/12/2017 về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 6) năm 2017./.

  Khánh Linh,  Kim Ngân


Lượt xem: 8

Trả lời