Số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019

Cập nhật 10/7/2020, 16:07:57

Năm 2020 là năm thứ sáu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều quy định mới có tính đột phá, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển chính sách BHYT và thể hiện sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác chi trả BHYT cho người tham gia.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,6% kế hoạch giao và chiếm 88% dân số toàn tỉnh; trên 85.300 người tham gia BHXH, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 87,4% kế hoạch và chiếm 10,5% lực lượng lao động toàn tỉnh. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 66.000 người, tăng 4,6%. Cùng với đó, việc giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được BHXH tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia./.

 Bích Thủy, R.Piên


Lượt xem: 20

Trả lời