Sở Khoa học và công nghệ nghiệm thu dự án

Cập nhật 11/7/2014, 15:07:54

Chiều 11/7, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại xã Đăk Tpang – huyện Kông Chro” do Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh thực hiện, chủ nhiệm dự án ông Đặng Mạnh Hậu, với tổng kinh phí trên 1 tỷ 290 triệu đồng.

 

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại xã Đăk Tpang – huyện Kông Chro”.

 

Dự án “Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại xã Đăk Tpang – huyện Kông Chro” với việc xây dựng 2 mô hình trình diễn: thâm canh cây bắp lai Beoseed 9698 và chăn nuôi dê Bách Thảo tại địa phương thu được nhiều kết quả tốt. Trong 2 năm (2012 – 2013) dự án đã triễn khai thực hiện 23,5 ha bắp lai Beoseed 9698 với 34 hộ tham gia cho thấy năng suất bình quân đạt khoảng 7,7 tấn/ha và 36 con dê giống đã được tiêm phòng, kiểm dịch giao cho 6 hộ dân cũng đạt 100% yêu cầu kế hoạch. Qua dự án góp phần từng bước nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện để người dân trong vùng phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, đồng thời nhằm từng bước đưa các con giống vật nuôi, giống cây trồng, kỹ thuật mới phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội, từng bước giúp cho người dân tại địa phương tiếp cận được với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao năng lực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật của cộng đồng./.

 

Xuân Huy


Lượt xem: 44

Trả lời