Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh

Cập nhật 04/10/2023, 10:10:31

Chiều ngày 3/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh với đề tài “Nghiên cứu tổng thể khu vực hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế – xã hội”.

Đề tài do Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế chủ trì và Tiến sĩ Hoàng Đình Trung làm chủ nhiệm. Trong  thời gian thực hiện là 30 tháng (26/1/2021 – 26/7/2023) với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, đề tài đã tập trung nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên môi trường, kinh tế – xã hội; nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật, nguồn lợi thủy sản ở hồ và vùng phụ cận; đồng thời, đánh giá môi trường tương quan của điều kiện tự nhiên, tác động của phát triển kinh tế – xã hội đến đa dạng sinh học cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của khu vực hồ Ayun Hạ và vùng phụ cận.

Thông qua quá trình nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài đã đề xuất: Cần xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên nước ngọt tại hồ Ayun Hạ với diện tích đề xuất là 67.700 ha; kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai nghiên cứu  các loài sinh vật nước ngọt bản địa quý hiếm có giá trị di nhập, thuần hóa về hồ Ayun Hạ nuôi thả nhằm bảo tồn nguồn gen.Với kết quả nghiên cứu, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu đề ra.

Linh Chi – Bá Bính


Lượt xem: 3

Trả lời