Sở KHCN tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học

Cập nhật 10/4/2015, 15:04:43

Chiều 10/4, Sở Khoa học Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với nội dung nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng hợp quản lý chất lượng nguồn nước sông Ba. 

 

Đề tài do Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện với mục tiêu tổng quan đề xuất các giải pháp đảm bảo các luận cứ khoa học phù hợp với thực tiễn của địa phương để quản lý chất lượng nguồn nước sông Ba. Mục tiêu cụ thể là đánh giá chất lượng nước sông Ba; dự báo tác động của sự phát triển kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông Ba; đề xuất các giải pháp quản lý bền vững chất lượng nguồn nước.

 

Đề tài đã phân tích thực trạng nguồn nước bị cạn kiệt và ô nhiễm của sông Ba do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt. Từ đó đưa ra đề xuất kiến nghị cần tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát ô nhiễm, ngăn chặn sự cố, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường lưu vực. Đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất đồng thời xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường lâu dài phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./. 

Nhật Thành


Lượt xem: 52

Trả lời