Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2014 giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với huyện ủy 3 huyện biên giới

Cập nhật 25/3/2015, 14:03:55

Chiều 23/3, tại huyện Chư Prông, đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp năm 2014 giữa đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh với huyện ủy 3 huyện biên giới là Chư Prông, Ia Grai và Đức Cơ.

 

Hội nghị sơ kết thực hiện công tác qui chế phối hợp.

 

Năm 2014 vừa qua, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện biên giới đã được duy trì, thực hiện tốt. Nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố thực lực chính trị địa bàn các xã biên giới. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, một số phong trào được duy trì và thực hiện có hiệu quả như:

 

Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên; giữ gìn an ninh trật tự thôn làng khu vực biên giới; phong trào bộ đội biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các mô hình trồng lúa nước, mô hình tự quản trong đồng bào có đạo. Các đơn vị cũng đã phối hợp tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân trong xây dựng, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

         

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện đảng ủy đồn biên phòng tỉnh và huyện ủy 3 huyện biên giới đã tổ chức thảo luận, bàn phương hướng thực hiện đảm bảo công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian tới./.

Rơ Lan Viện


Lượt xem: 53

Trả lời