Sở Công Thương Sơ kết Công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022  

Cập nhật 23/9/2022, 17:09:45

Chiều nay 23/9, Sở Công Thương Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Trong 9 tháng, Sở Công Thương đã đề ra và triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp – thương mại. Các lĩnh vực của ngành tiếp tục phục hồi và có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện trên 19.693 tỷ đồng, đạt 68,17% kế hoạch, tăng 15,14%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 63.327 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch, tăng 15,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 545 triệu USD, đạt 82,58% kế hoạch, tăng 21,11%. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành cũng được quan tâm triển khai hiệu quả.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2022, ngành Công Thương tiến tục triển khai các giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung rà soát, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực công nghiệp; triển khai thẩm định việc thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án điện gió đang thi công trên địa bàn tỉnh. Theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, đôn đốc và vận động các doanh nghiệp kinh doanh thực hiện tốt việc điều tiết hàng hóa, đảm bảo cung cầu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại… Phấn đấu đến cuối năm 2022 tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 28.890 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch đạt 85.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất đạt 660 triệu USD…

Lê Thư, Viễn Khánh


Lượt xem: 1

Trả lời