Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Krông Pa

Cập nhật 13/1/2018, 10:01:47

Chiều 12/1, Hội đồng thẩm định quy hoạch huyện Krông Pa đã họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Krông Pa đến năm 2025. Dự cuộc họp có các đ/c Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Sau gần 16 năm triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Krông Pa giai đoạn 2001 -2010” địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều mục tiêu và định hướng đề ra trong quy hoạch không đạt hoặc chưa phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở báo cáo rà soát, điều chỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Krông Pa đến năm 2025 do đơn vị tư vấn trình bày trước Hội đồng, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã tham gia đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến để hoàn chỉnh dự án. Mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của huyện được hình thành theo hướng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp, do đó địa phương cần xác định rõ từng ngành, lĩnh vực nào là thế mạnh, có sự bứt phá để có giải pháp phù hợp và khả thi hơn. Krông Pa là địa phương có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng mặt trời, việc lựa chọn đúng trọng điểm đầu tư cho các ngành, lĩnh vực là khâu rất quan trọng, đảm bảo cho quy hoạch phát triển thành công cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Muốn thực hiện được các mục tiêu đề ra phải có nguồn lực và phải có cơ sở chắc chắn do đó các ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn cần rà soát đánh giá và phải có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, chú trọng đến các lĩnh vực là thế mạnh. Một số vấn đề còn bất cập cần nghiên cứu, chỉnh sửa và cập nhật số liệu cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Kim Châu, Minh Trí


Lượt xem: 34

Trả lời