Quyết định công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính ban hành mới

Cập nhật 16/11/2023, 16:11:17

Quyết định công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính ban hành mới

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06 thủ tục hành chính ban hành mới, gồm: Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng; Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng. Địa điểm thực hiện, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua Bưu chính công ích, hoặc qua môi trường mạng (https://dichvucong.gialai.gov. vn), hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP. Pleiku; Gia Lai.


Lượt xem: 2

Trả lời