Quý I năm 2018 thu ngân sách nhà nước tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giảm gần 75% so với cùng kỳ năm 2017 

Cập nhật 16/4/2018, 16:04:07

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc quốc tế Lệ Thanh nỗ lực thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 tăng 200% so với năm 2017.

Tuy nhiên, quý I số thu chỉ đạt trên 22 tỷ đồng, giảm gần 75%, đạt hơn 11% kế hoạch. Nguồn thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định và mặt hàng cao su. Do số thu trong 3 tháng đầu năm đạt thấp nên nhiệm vụ thu từ nay đến cuối năm khá nặng nề. Để đạt chỉ tiêu được giao, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ tăng cường các giải pháp thu, rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu 198 tỷ đồng.

Hồng Uyên, Thanh Sáng


Lượt xem: 19

Trả lời