Quốc hội xem xét trao quyền mạnh mẽ hơn cho Chính phủ phòng, chống Covid-19

Cập nhật 24/7/2021, 18:07:55

Tại Hội trường Quốc hội sáng nay, có 474/474 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành với chủ trương điều chỉnh, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV nội dung liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Quốc hội thống nhất sẽ quyết nghị các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Nhất nhằm cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trong điều kiện hiện nay. Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội liên quan đến các giải pháp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với phạm vi điều chỉnh trong khuôn khổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định thời hạn áp dụng cụ thể tới hết năm 2022. Đối với các nội dung phòng, chống dịch mà Chính phủ đề xuất đã được luật quy định thì Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn quyền quyết định. Nếu luật chưa quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện thông qua các nghị quyết, quyết định, báo cáo Quốc hội sau. Nếu nội dung khác quy định của luật thì Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các đề nghị của Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.Báo cáo tại cuộc họp, Chính phủ đề xuất Quốc hội 6 nội dung, trong đó có việc cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển nguồn kinh phí trong dự toán đã được duyệt, thay đổi, điều chuyển nguồn kinh phí trong ngân sách nhưng chưa có trong dự toán cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tạm ứng ngân sách trong trường hợp vượt dự toán đã phê duyệt. Địa phương được Trung ương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Tại phiên họp hôm nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc rút ngắn chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và quy định của nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và quyết định điều chỉnh chương tình từ 25/7 đến khi bế mạc kỳ họp theo hướng làm việc cả ngày Chủ nhật 25/7, giảm 1 ngày thảo luận hội trường về nội dung tài chính ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia…, đồng thời kéo dài thời gian một số phiên làm việc đến 18h. Như vậy, kỳ họp sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày, dự kiến bế mạc ngày 28/7.

Hôm nay, các đại biểu cũng đã thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Thảo luận tại tổ đối với các nội dung này, các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến.

Sáng nay, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV cũng đã quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID–19./.

BT: Thiên Thanh


Lượt xem: 6

Trả lời