Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV thuộc lĩnh vực Y tế

Cập nhật 04/5/2022, 10:05:13

Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV thuộc lĩnh vực Y tế


Lượt xem: 17

Trả lời