Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai:

Cập nhật 15/10/2022, 08:10:18

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

Xem tại đây: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV


Lượt xem: 1

Trả lời