Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai sau Kỳ họp thư Tư, Quốc hội khóa XV

Cập nhật 12/12/2022, 13:12:12

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri tỉnh Gia Lai sau Kỳ họp thư Tư, Quốc hội khóa XV

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai sau Kỳ họp thư Tư, Quốc hội khóa XV

 


Lượt xem: 7

Trả lời