Công văn số 2484/UBND-NC của UBND tỉnh Gia Lai Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch Giám sát số 254/KH-HĐND ngày 11/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh

Cập nhật 31/10/2022, 10:10:03

Công văn số 2484/UBND-NC của UBND tỉnh Gia Lai Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch Giám sát số 254/KH-HĐND ngày 11/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh

Công văn số 2484/UBND-NC của UBND tỉnh Gia Lai Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch Giám sát số 254/KH-HĐND ngày 11/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh


Lượt xem: 5

Trả lời