Công văn số 158/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quôc hội tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/10/2022, 14:10:18

Về việc Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV

Xem tại đây: Công văn số 158/ĐĐBQH-VP


Lượt xem: 6

Trả lời