Công văn số 140/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Cập nhật 27/9/2022, 09:09:29

Về việc Bộ, Ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi trước và sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV

Xem tại đây: Công văn số 140/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai V/v Bộ, Ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi trước và sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV


Lượt xem: 6

Trả lời