Phú Thiện triển khai xây dựng thương hiệu gạo trong năm 2018

Cập nhật 14/1/2018, 14:01:44

Hiện nay, với sự giúp đỡ của các sở, ngành của tỉnh, huyện Phú Thiện đang tập trung xây dựng Thương hiệu gạo Phú Thiện trong năm 2018.

Năm 2017, toàn huyện Phú Thiện đã thực hiện được 19 cánh đồng lớn một giống đối với cây lúa với diện tích gần 720 ha tại 9 xã, thị trấn. Hầu hết các cánh đồng đều sử dụng giống xác nhận và sản xuất theo quy trình “3 giảm – 3 tăng” đảm bảo năng suất, chất lượng hạt gạo. Theo đánh giá, năng suất bình quân trên các cánh đồng lớn đạt từ 7,5 đến 8 tấn/ha; cá biệt có những diện tích đạt 8,5 tấn/ha; tăng 1 tấn/ha so với sản xuất thông thường. Để nâng tầm hạt gạo, đưa cây lúa thành cây hàng hóa giúp người nông dân có thu nhập cao, hiện huyện Phú Thiện đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng một số ngành liên quan hoàn tất các thủ tục để xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện trong năm 2018./.

Đức Hải,  Đặng Trà


Lượt xem: 29

Trả lời