Phú Thiện: Tổ chức hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XIX (mở rộng)

Cập nhật 11/10/2021, 16:10:35

Huyện ủy Phú Thiện cũng vừa tổ chức hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX (mở rộng). Dự hội nghị, có đồng chí Trường Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

09 tháng đầu năm 2021, toàn huyện gieo trồng được trên 25.900 hecta cây trồng các loại, đạt 99,4% kế hoạch, bằng 99,34% so với cùng kì năm trước, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 27,9 tỷ đồng, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2020. Huyện đã thành lập mới 11 doanh nghiệp, đạt 73,33% nghị quyết năm 2021, tăng 05 doanh nghiệp so với cùng kì, đồng thời thành lập mới được 01 hợp tác xã. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được chỉ đạo triển khai tích cực, quyết liệt theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”…

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề như trọng tâm liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, công tác XDNTM, việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ huyện ủy về cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển huyện Phú Thiện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; trọng tâm là khai thác hiệu quả tuyến du lịch Phú Thiện – Chư Sê, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn. Dự thảo về Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030./.

CTV Thanh Tâm


Lượt xem: 3

Trả lời