Phú Thiện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng cơ bản

Cập nhật 28/6/2022, 10:06:12

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, UBND huyện Phú Thiện đang chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra. Phấn đấu sớm đưa các công trình sử dụng, phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công trình đường liên xã Ia Hiao – Ia Peng (huyện Phú Thiện) có tổng vốn đầu tư 21 tỷ đồng, thời gian thi công 2 năm (2021-2022) đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Đến thời điểm này, tiến độ thi công công trình đạt trên 60%. Xác định đây là công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội cho 2 xã: Ia Hiao và Ia Peng nói riêng, huyện Phú Thiện nói chung nên UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đề ra các giải pháp hết sức cụ thể để đẩy nhanh tiến độ.

Anh Nguyễn Đức Ngọc – Công ty Cổ phần xây dựng An Tân, Đơn vị thi công nói: “Công nhân luôn đảm bảo khoảng 20 người, còn máy móc thì đã có 9 phương tiện đã tập kết xong hết rồi và chuẩn bị đổ bê tông thôi”.

Ông Phạm Văn Lượng – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Thiện cho biết: “Tham mưu cho UBND huyện phân khai kinh phí, giao cho các chủ đầu tư, các đơn vị triển khai thực hiện và đã kiện toàn lại Tổ triển khai đẩy nhanh vốn xây dựng cơ bản để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng. Hàng tuần chỉ đạo báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giải ngân cũng như các khó khăn vướng mắc . UBND huyện cũng thường xuyên tổ chức giao ban hàng tuần để thực hiện các dự án”.

Năm 2022, từ các nguồn vốn phân bổ, huyện Phú Thiện được giao hơn 87,6 tỷ đồng để thực hiện 56 công trình (trong đó có 11 công trình chuyển tiếp vốn từ năm 2021 sang năm 2022 và thanh toán khối lượng các công trình thi công từ các năm trước). Với sự chuẩn bị chu đáo hồ sơ các dự án, công trình từ cuối năm 2021, sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND huyện trong việc triển khai công tác đấu thầu, mở thầu theo quy định và đề ra các giải pháp phù hợp tình hình thực tế để đẩy nhanh tiến độ thi công; đến giữa tháng 6.2022, khối lượng thực các công trình đạt 25,3 tỷ đồng (đạt 29%) và giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 20%.

Ông Nguyễn Khanh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện cũng cho biết: “Thời gian tới thì tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường; đặc biệt quan tâm đến công tác chất lượng. Đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các dự án, công trình đảm bảo theo thời gian, kế hoạch đề ra. Phấn đấu sớm đưa các công trình vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà”.

Với các giải pháp cụ thể được triển khai, huyện Phú Thiện phấn đấu đến 31.12 năm nay sẽ đảm bảo tiến độ, khối lượng thi công các công trình và giải ngân vốn đạt 100% theo kế hoạch đề ra./.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 6

Trả lời