Phụ nữ Gia Lai với các phong trào thi đua

Cập nhật 24/3/2015, 15:03:06

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phụ nữ Gia Lai đã thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Người, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và coi đây là chất “chất xúc tác” thúc đẩy phong trào hội đi lên.

 

 

Phong trào thi đua ngày càng có sức lan tỏa sâu, rộng đến các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đó là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Với 3 nội dung trọng tâm đó là: học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tinh thần thi đua học tập đã thấm sâu, lan rộng tới đông đảo hội viên phụ nữ trong tỉnh.

 

Bà Trần Ngọc Chi-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để thực hiện phong trào thi đua này, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ xây dựng kế hoạch triển khai đến các tầng lớp phụ nữ. Phụ nữ các cấp xem đây là động lực để thực hiện tốt các hoạt động của Hội.

 

Một trong những phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo chị em tham gia chính là thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” để góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Để đạt được các nội dung của cuộc vận động , Hội LHPN đã chủ động phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới” và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em, nhất là chị em ở nông thôn.

 

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, phụ nữ luôn tìm cho mình cái mới, sáng tạo trên các lĩnh vực lao động, sản xuất. Nhiều chị với bàn tay lao động cần cù sáng tạo đã mạnh dạn tiên phong trong công việc, đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

 

Chị Nguyễn Thị Huyền-Công nhân Công ty TNHH MTV chè Biển Hồ-Gia Lai chia sẻ: Là tổ trưởng trực tiếp sản xuất, ở bất cứ nhiệm vụ nào tôi cũng luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ công việc, vì lợi ích chung.

 

Có thể nói, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước nữ đã được tổ chức đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống Hội, các cấp Hội cụ thể hóa tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội gắn với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong giai đoạn hiện nay và đó cũng là động lực để phụ nữ Gia Lai tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong những năm giai đoạn tới./.

Vân Anh-Phan Nguyên


Lượt xem: 82

Trả lời