Phụ nữ Đak Pơ giúp nhau phát triển kinh tế

Cập nhật 24/2/2018, 16:02:04

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ chú trọng xây dựng các mô hình, câu lạc bộ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, mô hình “3 trong 1” được xem là một điểm sáng.

Mô hình “3 trong 1” là 3 hộ khá giúp 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, sau khi đã xác định được đối tượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo gặp gỡ, trao đổi với các hộ khá để chia sẻ thông tin, tìm  hướng giúp đỡ hộ nghèo vươn lên. Trong năm 2017, thông qua cách làm này đã có 61 chị được giúp đỡ thoát nghèo. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đak Pơ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tiếp tục nhân rộng các mô hình “3 trong 1” nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương…. Được biết, hiện nay, Hội LHPN huyện Đak Pơ có hơn 9.000 hội viên, trong đó có 398 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. /.

Đoàn Bình,Thanh Sáng

 


Lượt xem: 39

Trả lời