Phòng Tư pháp huyện Chư Pah tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ soạn thảo văn bản năm 2020

Cập nhật 30/6/2020, 14:06:59

Phòng Tư pháp huyện Chư Pah vừa phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ soạn thảo văn bản năm 2020 cho cán bộ CCVC các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp tập huấn có 86 học viên, trong thời gian 2 ngày, từ ngày 29/6 đến ngày 30/6, các học viên sẽ được giới thiệu một số chuyên đề  về: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và một số nghị định, thông tư liên quan đến các quy định về soạn thảo văn bản, luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ CCVC chuyên môn cập nhật thêm những kiến thức, xử lý văn bản, soạn thảo văn bản đúng quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ đắc lực yêu cầu quản lý nhà nước và xã hội tại địa phương

CTV Bùi Đại (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 8

Trả lời