Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật 28/8/2023, 11:08:58

Sáng nay (28/8), đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các địa phương trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đã thành lập các đoàn đi khảo sát thực tế tại 3 khu vực trong nước. Qua đó, cũng đã có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình thực hiện và đã có những chuyển biến nhất định. Song đánh giá một cách khách quan thì tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đang rất chậm. Dù hiện nay đã triển khai thực hiện được một nửa của giai đoạn 2021 – 2025, song tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt 1/3 kế hoạch. Do đó, tại Hội nghị này đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo rõ kết quả triển khai thực hiện của giai đoạn 2021 – 2023 cũng như những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để cùng bàn giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn trong thời gian tới.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn được Chính phủ phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 – 2023 là trên 83.600 tỷ đồng; gồm: vốn đầu tư hơn 48.200 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 35.400 tỷ đồng. Ước đến cuối tháng 8/2023, kết quả ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 của các chương trình (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) là hơn 16.300 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp hiện chưa thống kê cụ thể song tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp. Đối với tỉnh Gia Lai, tổng nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ trong giai đoạn 2021 – 2023 là hơn 3.000 tỷ đồng; đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 25%.

Tại Hội nghị, các địa phương đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nhất là đối với chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Đức Hải – Thanh Sáng


Lượt xem: 13

Trả lời