Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông làm việc với UBND huyện Đức Cơ

Cập nhật 14/8/2020, 13:08:35

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông vừa có buổi làm việc với UBND huyện Đức Cơ để kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh cũng như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Đức Cơ đã báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Năm 2020, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Đức Cơ từ nguồn ngân sách là hơn 120 tỷ đồng. Huyện thực hiện 17 dự án với giá trị khối lượng hoàn thành gần 60%. Đối với hoạt động sản xuất-kinh doanh trên địa bàn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, toàn huyện có 340 hộ kinh doanh và 4 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; tình hình nắng hạn đã làm nhiều diện tích cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả bị ảnh hưởng, ước thiệt hại hơn 77 tỷ đồng. Trên cơ sở báo cáo và những kiến nghị, đề xuất của huyện Đức Cơ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đề nghị huyện cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để tìm giải pháp khắc phục nhanh nhất; đồng thời yêu cầu các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn giúp huyện Đức Cơ giải quyết những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và việc giải ngân vốn đầu tư công./.

CTV Thanh Tịnh (Huyện Đức Cơ)


Lượt xem: 22

Trả lời