Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hà Lâm xã Sơn Lang huyện Kbang

Cập nhật 16/11/2015, 08:11:59

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hà Lâm, xã Sơn Lang, huyện Kbang được tổ chức vào ngày 14.11, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

  Phó Bí thư Tỉnh ủy  nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, chính vì vậy, trong quá trình phát triển, Hà Lâm cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đại đoàn kết dân tộc, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội tại khu dân cư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ngành tại Kbang tiếp tục phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các hương ước, quy ước tại khu dân cư, giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Bên cạnh đó, Hà Lâm cần phát huy và làm tốt hơn nữa việc xây dựng tình làng nghĩa xóm, chăm sóc người có công, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và khu dân cư…/.

 

                                           

                                                

Đoàn Bình


Lượt xem: 120

Trả lời