Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nghĩa địa chung xã Ia Nan, huyện Đức Cơ

Cập nhật 22/9/2023, 16:09:09

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nghĩa địa chung xã Ia Nan, huyện Đức Cơ.

Theo đó, diện tích đất thu hồi là 2 ha; vị trí: Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 201, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ; thuộc đất Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm. Chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là Công ty TNHH MTV Công ty 72, thuộc Binh đoàn 15. Giá trị bồi thường là 349.807.000 đồng, nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Cơ tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định./.


Lượt xem: 5

Trả lời