Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã An Khê đến năm 2035

Cập nhật 07/1/2023, 09:01:39

 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã An Khê đến năm 2035.

Mục tiêu đồ án quy hoạch chung nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thị xã An Khê và định hướng xây dựng thị xã An Khê thành đô thị “Xanh-sạch-văn minh-hiện đại”; hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV, hướng đến các tiêu chí của đô thị loại III vào giai đoạn 2025-2030 và định hướng phát triển thành phố thuộc tỉnh giai đoạn sau năm 2035 với 13 đơn vị hành chính (8 phường và 5 xã). Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã An Khê bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị xã với diện tích hơn 20.000 ha. Được biết, thị xã An Khê là một trong ba đô thị động lực của tỉnh, là đô thị trung tâm trong vùng kinh tế động lực phía Đông, giữ vai trò là một trong những cửa ngõ giao thương kinh tế quan trọng của vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ./.

Trương Trang


Lượt xem: 1

Trả lời