Phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai xuống dưới 0,5%

Cập nhật 26/8/2022, 16:08:30

Bình quân mỗi năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương trong tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 150.000 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai. Để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định, thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều biện pháp, nhờ vậy tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%.

Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau, lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai là lĩnh vực có tỉ lệ hồ sơ trễ hạn còn chiếm tỉ lệ cao trên địa bàn tỉnh. Trong những tháng qua, tỉ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm trên 1,5%. Để giảm tỉ lệ hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, PCT Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông – Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thành lập Tổ công tác giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức; đảm bảo đến cuối năm 2022, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai xuống dưới 0,5% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết./.

Thiên Thanh – R’Piên


Lượt xem: 5

Trả lời