Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 546 trường đạt chuẩn Quốc gia

Cập nhật 11/10/2021, 16:10:23

Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh phấn đấu sẽ có 162 trường học được công nhận mới đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn lên 546 trường. Cao hơn chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI là 3,84%.

Trong đó, phấn đấu có 51 trường Mầm non, 50 trường Tiểu học, 52 trường THCS và 09 Trường THPT sẽ được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn 2021 – 2025, đạt tỉ lệ 71,84%. Thành phố Pleiku và huyện Chư Prông là 02 địa phương dự kiến sẽ có số lượng trường được công nhận mới cao nhất với cùng 19 trường.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, bên cạnh sự đầu tư các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, ngành Giáo dục & Đào tạo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong việc giáo dục học sinh và chăm lo các điều kiện cho sự nghiệp giáo dục. Tăng cường hoạt động của Hội khuyến học các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân, tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường./.

Quốc Linh, Xuân Huy


Lượt xem:

Trả lời