Phấn đấu 50% trở lên hội viên nông dân đã đăng ký sẽ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Cập nhật 16/11/2022, 15:11:22

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân.

Theo đó, số hội viên nông dân mạnh dạn đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng dần qua từng năm. Bình quân số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong giai đoạn 2017-2022 là 62.870 hộ/năm (chiếm 64,44% số hộ đăng ký), tăng 7.833 hộ so với giai đoạn 2012-2017. Đến nay, toàn tỉnh có 297 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, gần 3.600 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, hơn 16.800 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và gần 42.200 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở. Những năm tới, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có từ 60% số hộ hội viên nông dân trở lên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 50% trở lên trong số đó đạt danh hiệu này./.

Trương Trang, Duy Linh


Lượt xem: 3

Trả lời