Nông dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê) xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật 03/6/2015, 16:06:00

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sau 4 năm triển khai thực hiện đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp; được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; trong đó có sự đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê). Thông qua nhiều phong trào và bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; nông dân xã Ia Blang đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2015 này.  

 

 

Đối với một địa phương cấp xã như xã Ia Blang (huyện Chư Sê) thì 12km đường giao thông nông thôn với số tiền gần 5 tỷ đồng được làm trong 2 năm qua là con số không hề nhỏ. Thế nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân xã cho phong trào xây dựng NTM ở địa phương; và càng ý nghĩa hơn khi đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự chung sức chung lòng của chính những người nông dân nơi đây để bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc hơn.

 

Từ công tác tuyên truyền, vận động của hội nông dân xã, cũng như bản thân mỗi nông dân nơi đây hiểu được ý nghĩa của phong trào, đông đảo hội viên nông dân trong toàn xã không ngại góp công, góp của, hiến đất xây dựng nhiều hạng mục công trình phục vụ cho sự nghiệp xây dựng NTM.  

 

 

Ông Trần Duy Kham-Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Blang, huyện Chư Sê chia sẻ:  Xã Ia Blang trong năm 2014 đã đạt 15/19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn, bêtông hóa đường nội thôn. Trong phong trào xây dựng NTM thì nổi lên những gương người tốt việc tốt như gương ông Mai Lan ở thôn 7 đã đóng góp trên 11 triệu đồng để xây dựng giọt nước cho đồng bào DTTS, rồi những hộ như hộ ông Nguyễn Liễn, Nguyễn Văn Thủ hiến đất làm đường để xây dựng NTM; hay những hộ đóng góp trên 50 triệu để làm đường bêtông hóa. Thế thì có những gương người tốt việc tốt này là nhờ sự vận động của hội nông dân xã và chính quyền địa phương.

 

Trong xây dựng NTM, một trong những tiêu chí gặp khó của các địa phương đó là hộ nghèo; tuy nhiên với xã Ia Blang, tiêu chí này hiện đã hoàn thành, trong đó có sự đóng góp tích cực của hội viên nông dân với nhiều mô hình kinh tế trang trại và kinh tế tổng hợp, phát triển cây công nghiệp dài ngày như tiêu, cà phê, cao su…

 

Hiện trong tổng số 1.430 hội viên nông dân toàn xã Ia Blang thì có trên 764 hộ nông dân được công nhận hộ nông dân giỏi các cấp; trong đó cấp xã 409 hộ, cấp huyện 249 hộ, cấp tỉnh 86 hộ và 20 hộ cấp trung ương. Đặc biệt nhiều hộ đạt thu nhập với số tiền hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

 

Anh Nguyễn Minh-Thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê tâm sự: Khi gia đình ra ở riêng thì năm đầu tiên cha mẹ cho được khoảng 100 trụ tiêu, hồi đó thì tiêu cũng đẹp (tương đương khoảng 5 tạ); sau này mình làm dần lên rồi tiêu đẹp thì thu được cũng khoảng 20 tấn. Sau đó tiêu bệnh ảnh hưởng thì xuống, như năm vừa rồi cả cũ cả mới thì thu được khoảng 10 tấn; tổng thu khoảng 2 tỷ đồng.  

 

Xác định nông dân là lực lượng nòng cốt trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, là chủ thể trong xây dựng NTM nên Hội nông dân xã Ia Blang đã tích cực, chủ động triển khai 19 tiêu chí xây dựng NTM đến hội viên. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, Hội nông dân xã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của Hội trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

 

 

Nhờ vậy, mỗi hội viên Hội nông dân đều xác định việc xây dựng NTM là nhiệm vụ hết sức quan trọng; và cùng với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, Hội nông dân xã đã tích cực nêu gương sáng trong xây dựng NTM, được đánh giá là 1 trong những hội nông dân xã đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM chung của huyện.

 

Ông Đỗ Văn Khánh-Chủ tịch Hội nông dân huyện Chư Sê cho biết: Nét nổi bật của hội nông dân xã Ia Blang là tuyên truyền vận động với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; do vậy trong thời gian vừa qua đã xuất hiện rất nhiều chi hội và vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia xây dựng NTM. Chính nhờ đó mà xã đã đạt được những tiêu chí nhất định của chương trình xây dựng NTM.     

 

Có thể nói rằng sau khoảng thời gian 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Ia Blang (huyện Chư Sê) đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Và chính bản thân mỗi người nông dân nơi đây đã phát huy vai trò chủ thể của mình để cùng địa phương xây dựng NTM; góp phần để xã xây dựng thành công mô hình NTM theo lộ trình kế hoạch đề ra ./.       

Mỹ Tiến – Thiên Thanh – R’Piên


Lượt xem: 341

Trả lời