Nông dân huyện Phú Thiện tập trung chăm sóc lúa Đông Xuân

Cập nhật 14/2/2020, 14:02:20

Hiện nay diện tích lúa nước ở huyện Phú Thiện sinh trưởng đã được 2 tháng, bà con đang tích cực thăm đồng, làm cỏ bón phân, phòng trừ sâu bệnh, nhằm đem lại năng suất cao.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn huyện Phú Thiện gieo sạ trên 6.000 ha lúa nước. Nông dân trên địa bàn tập trung mở rộng diện tích lúa sử dụng bộ giống lúa xác nhận đã được cấp giấy chứng nhận “Nhãn hiệu gạo Phú Thiện” như: LH12, OM4900, TBR225… Để cây lúa đem lại hiệu quả, cán bộ khuyến nông huyện Ia Pa thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra ruộng đồng, hướng dẫn bà con chăm sóc, bón phân đúng thời gian quy định, nắm bắt diễn biến tình hình sâu bệnh hại để kịp thời hỗ trợ bà con cách phòng trừ. Hiện nay lúa đã sạ được khoảng 2 tháng, chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đòng, bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, tập trung lấy đủ nước, bón phân chăm sóc cho cây lúa khỏe để tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh. Đến thời điểm này, lúa phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh gây hại, hy vọng vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 ở Phú Thiện đạt năng suất cao./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 39

Trả lời