Nông dân huyện Phú Thiện quan tâm mở rộng diện tích nếp trong vụ Đông Xuân

Cập nhật 21/2/2020, 10:02:05

Những năm gần đây cây nếp đã đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân huyện Phú Thiện. Trong vụ Đông Xuân 2019-2020, nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục mở rộng diện tích cây nếp, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, cùng với việc sử dụng bộ giống lúa xác nhận đã được cấp giấy chứng nhận “Nhãn hiệu gạo Phú Thiện” như: LH12, OM4900, TBR225… nông dân huyện Phú Thiện đã tập trung mở rộng diện tích cây nếp, đặc biệt là ở các cánh đồng 1 giống diện tích cây nếp chiếm từ 70-80%. Người dân trên địa bàn cho biết, lợi thế của cây nếp khi thu hoạch dễ bán tươi, không lo chuyện phơi, sấy. Trong vài vụ sản xuất gần đây, tư thương mua nếp tươi ngay tại ruộng khi vừa gặt xong với giá cao, ổn định, lợi nhuận đạt gần 30 triệu đồng/ha. Nhờ chủ động kế hoạch sản xuất, nước tưới và nguồn giống chất lượng, nông dân huyện Phú Thiện đang đặt nhiều kỳ vọng vào cây nếp vụ Đông Xuân năm nay, nhằm nâng cao thu nhập kinh tế gia đình./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 12

Trả lời