Nhóm tư vấn ABCD khảo sát thực tế về mô hình HTX tại An Khê

Cập nhật 13/3/2018, 16:03:07

Nhóm chuyên gia tư vấn đề án ABCD  (tức đề án về Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực do người dân làm chủ) tại An Khê vừa có chuyến khảo sát thực tế mô hình HTX rau an toàn tại phường An Bình và các mô hình nuôi cá chình, trồng hoa thương phẩm và nuôi heo thương phẩm tiến tới thành lập HTX nông nghiệp tại phường Ngô Mây.

Qua khảo sát, Tiến sĩ Trần Minh Hải, chuyên gia tư vấn đề án ABCD đã đánh giá tiềm năng phát triển nông nghiệp tại địa phương và trao đổi với bà con về những vấn đề còn thiếu và cần phải hoàn thiện trong phát triển mô hình, đầu tư nguồn vốn, nguồn nhân lực phù hợp để hướng tới thành lập HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Qua các dữ liệu đã thu thu thập từ cơ sở, nhóm chuyên gia sẽ đưa ra những đề xuất, phương án để tiếp tục thực hiện đề án ABCD hiệu quả. Theo đó, trong quý I /2018, nhóm sẽ hoàn thiện kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình ABCD tại phường Ngô Mây và An Bình. Hoàn thiện kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình theo lộ trình qui định. Đồng thời, mở các cuộc tập huấn nhằm xây dựng nhóm nòng cốt cho đề án ABCD tại An Khê./.

Thế Huynh


Lượt xem: 26

Trả lời